VT 628

VT 628
Endnu et skud på stammen af motorvognssæt i Tyskland.

I 1974 byggede vognfabrikken Uerdingen og LHB (Linke-Hofmann-Busch) første togsæt af typen VT 628. Disse togsæt skulle erstatte de efterhånden noget udtjente VT 98 skinnebusser på mange nærbaner. Der blev bygget 12 togsæt bestående af to identiske motovogne koblet til hinanden med scharfenberg pufferkobling (Schaku) og med samme type kobling i begge ender af toget. Egenligt var det bare en dobbletenhed af 2 styks BR 627 med ændret vognkasse så der var overgang mellem de to vogne.

Scharfenberg koblingen viste dog svagheder, specielt i vinterperioden, så den blev skrottet på de efterfølgende modeller og fjernet fra VT 628.0 i 1984/1985 og erstattet med normale puffere og koblinger. Mellem de to motorenheder bibeholdtes scharfenberg koblingen, da den her sidder godt beskyttet og er altid koblet til en anden. Ved fjernelsen af pufferkoblingen kunne man nu også forbinde alle typer 628 (628.0 til 628.4 og 627) med hinanden i mertraktionsstyring.

Det var VT 627 og VT 628 der blev forbilledet for det danske MR motorvognssæt. Der var nogle tyske motorvogne i Danmark på prøvetur og de blev kopieret til produktionen af MR.

628.0 var udstyret med en 275 hk’s motor i hver vogn, havde en topfart på 120 km/t og træk på de yderste boggies. Længden på et sådan togsæt var 44,35 meter og der var 136 siddepladser. I 1980 fik nogle af motorvognene fjernet ders motor og lavet om til styrevogne. De blev så koblet sammen med motorvogne med stærkere motorer og man havde nu for første gang den konstallation der skulle bruges til de efterfølgende serier.

I 1981/82 kom så næste forserie, bygget på de 7 års erfaringer med 628.0. Det blev til tre motorvogne (628.101 til 628.103) og tre styrevogne (928.101 til 928.103). Motorvognene havde en 510 hk’s motor og med den kunne togsættet holde sin maksfart på 120 km/t. Togsættet var nu blevet lidt længere, nemlig 45,15 meter og der var nu 128 faste siddepladser + 21 klapsæder.

Først i 1985, efter mere end 10 år, kommer hovedserien. 150 motorvogne og 150 styrevogne. De er nu blevet 30 centimeter længere, har fået 10 sæder på 1. klasse og en 560hk’s motor. Det er også blevet til en ny konstruktion af undervognen og et lidt ændret udseende.

628.2 blev med det samme et stort hit blandt, både rejsende og personalet der skulle betjene dem. De 150 togsæt gjorde sig godt til både nærtrafik og regionaltrafik på hovedstrækningerne. I 1993 kom de tidligere østtyske baner ind under DB og der var brug for endnu flere motorvognssæt. Så kom sidste serie af 628, nemlig 628.4 i 189 eksemplarer. 628.4 og 628.2 er næsten ens, dog har 628.4 en 660hk’s motor. Sammen med 628.4 kom der nogle togsæt kaldet 628.9 (senere 629) der bestod af to 628.4 koblet sammen, så der var dobbelt så stor effekt til rådighed til kørslen i bjergrige egne.

Ved køreplansskiftet 12. December 2004 er det slut for de sidste af 628.0 serien der tagees ud af drift.

Vi har en model af 628.237 i nyeste bemaling.