V 36

V 36
Tidligt millitærlokomotiv bygget decideret til hæren, men senere brugt i normal tjeneste.

Til anden verdenskrig fil værnemagten bygget cirka 450 lokomotiver til brug på ammunitions og forsyningslagre, til pioner enheder og til transport af jernbanekanoner. Størstedelen af disse lokomotiver var af typen WR 360 C. Lokomotivet var bygget med en 360 HK stærk motor og overførte sin effekt ud gennem en hydraulisk transmission til blindakslen og videre til drivhjulene via en trækstang.

Efter anden verdenskrigs afslutning var lokomotiverne spredt ud over hele Europa. I den vesttyske zone blev 77 lokomotiver overført til DB, de resterende fandt enten vej til tjeneste hos besættelsesmagterne, eller sågar privat eller industribaner. Alle overtagne maskiner af typen WR 360 C 14 fik hos DB betegnelsen V 36.1 og V36.2, dertil kom 3 lokomotiver der henstod som ubyggede hos Holmag.

Lokomotiverne var 9,2 meter lange, havde en 1100 mm store hjul og en totalvægt på noget der ligner 40 tons. De var godkendt til en topfart på 45 km/t. Men lokomotivmanglen hos DB var stor efter anden verdenskrig, så man besluttede i slutningen af 1940’erne at få bygget yderligere 18 lokomotiver med betegnelsen V 36.4. Disse lokomotiver gav anledning til et let rekonstruktion med nye motorer, nyt hydraulisk gear og større luft og brændstofbeholdere.

Hos DB gjorde de i første ombæring tjeneste som rangerlokomotiver, men kom også til at køre materieltog og i byggetjenesten. I 1950’erne blev det også til nærtrafik i større byer, hvilket fordrede en ombygning, hvor lokomotiver af typen V36.1 og 2 blev udstyret så de kunne køre vendetog og fik samtidig et forhøjet førerhustag med en højtliggende førerstand, så man havde bedre udsyn over strækningen. Lokomotiverne fik i 1968 den nye typebetegnelse 236, men allerede da var det ved at være på retur med lokomotiverne og da 236 405 blev taget ud af tjeneste den 22. august 1981 var det helt slut. En del lokomotiver blev dog afsat til privatbaner og industriforetagender og cirka 20 kom til museumsbaner.

Efter krigen var der selvfølgelig også lokomotiver i det tidligere Østtyskland, det drejede sig om cirka 40 styk WR 360 C 14. 35 af disse fik hos DR betegnelsen V 36 og blev indsat i tjenesten. En stor del af disse fik i midten af 1960’erne en ny 6 cylindret SKL dieselmotor med samme ydelse som de oprindelige. I 1970 fik disse en den nye betegnelse 103 og i 1982 var det også helt slut hos DR.

Vi har på modelbanen en enkelt model af V 36 413, altså et af de lokomotiver der blev bygget efter krigen hos DB. Det er en model lavet af Lenz og den besidder automatisk koblinger, så den selv kan koble til og fra vognene. Desværre har vi ikke mulighed for at bruge denne feature i driften.