V 216

V 216
 DB's nybygning som gav starten til en lang række modeller af forskellige dieselloks med næsten samme udseende.
V 216
DB’s nybygning som gav starten til en lang række modeller af forskellige dieselloks med næsten samme udseende.

En ny epoke i byggeriet af dieselmaskiner med hydraulisk kraftoverførsel begyndte i starten af 1960’erne med rækken V160 (senere omdøbt til V216). Flere store motorfabrikanter kunne levere en hurtigløbende dieselmotor med 1900 HK og Voith blev færdig med udviklingen af en ny kraftoverførsel. Dermed var grundlaget lagt for den nye enkeltmotorede serie af store dieselmaskiner.

De første 6 maskiner blev leveret i 1960 og 61 af Krupp og var tydeligt inspireret af 50’ernes design. I 1963 leverede Henschel så de sidste 4 maskiner i forserien, den sidste med et nyt frontparti bygget i samme stil som V 232(en maskine Henschel havde udviklet for egen regning i 1962). Dette nye design blev brugt til de efterfølgende serier.

Fra1964-1968 blev der leveret 214 serielokomotiver af typen V160 (senere V216). Den 16 cylindrede motor i maskinerne var en videreudvikling af den 12 cylindrede motor som blev brugt i den mindre V100. Motoren i seriemaskinerne, blev modsat dem i forseriemaskinerne, monteret i et gummiophængt motorrum og fik en mere virksom lyddæmper på udstødningen. Disse ændringer havde en meget gunstig virkning på støjniveauet.

På grund af den forholdsvis lette og mindre pladskrævende transmission var der i lokomotivet plads til en stor brændstoftank (2700 liter) og et dampanlæg til vognopvarmning. I midten af 60’erne begyndte den store udskiftning af dampmaskiner og togopvarmningen blev lavet om til elvarme i vognene. Dermed kunne man udskifte dampaggregatet fra Vapor-Heating, med en 12 cylindret dieselmotor på 500 HK og en generator. Den motor der blev anvendt var allerede i brug som trækmotor i flere motorvogne.

Det nye anlæg med dieselmotor, hurtigløbende generator og tyristor ensretter, optog mere plads end det gamle anlæg og betød dermed en omrokering af komponenterne i motorrummet. Sammen med elopvarmningen blev maksimumhastigheden øget fra 120 til 130 km/t. V216’s indsættelse i nærbanetrafikken blev hurtigt udvidet til også at omfatte hovedstrækninger og dermed hjalp den med til at få udrangeret dampmaskinerne af byggerækkerne 233839, 50, 56 og 57.

V 216 er i dag ved at blive taget ud af drift og mange er solgt til privatbaner der nyder godt af de velkonstrurerede maskiner. DB Cargo har i starten af februar 2004 udrangeret de sidste 7 de havde tilbage, så nu er det slut for den serie der startede det hele.

Vi har en enkelt model af V 216 300.