Umbauwagen 4 akslet

Efter anden verdenskrig stod man i en mangel på moderne personvogne. Derfor tyede man til ombygning af et stort antal gamle to, tre og fireakslede personvogne og i 1954 begyndte så det store ombygningsprogram.

AByg 501, 502, 503 og 504

Efter den første treakslede ombyggede vogn – “Umbauwagen” – kom i 1955 den første af de fireakslede. Vognen var indrettet med et stort rum med 36 sæder til anden klasse og to afdelinger med i alt 26 pladser på første klasse. Første klasse havde sæderne arrangeret 2 + 2 (2 gange 2 sæder med fronten mod hinanden), ydermere var der to toiletter i vognen. Den første vogn kaldet type 501 kørte på bogier af den amerikanske type kaldet svanehals og var bygget om i Hannover. To efterfølgende kaldet type 502 blev i 1957 lavet med kun 20 siddepladser på første klasse med arrangementet 2 + 1. De kørte på tyske Minden-Deutz-let bogier og blev ombygget i Karlsruhe.

Da de tre prototypevogne fra 1955 og 1957 og en ekstra prøvevogn kort tid efter satte DB, i 1958, 336 enheder i tjeneste med typenummeret 503. Til forskel fra prototyperne var der kun et toilet for at gøre plads til 24 sæder på første klasse, fordelt på 12 i ryger og 12 i ikke ryger kupé. Toilettet var placeret i den åbne anden klasse lige ved siden af indgangspartiet. Alle umbauwagen bestemt til iltog var monteret med gummivulstovergange og løb på bogier at typen Minden-Deutz-let. Vognene af typen AByg 503 belv ombygget i Karlsruhe, Hannover og Neuaubing.

I 1959 kom der yderligere 40 vogne, ombygget i Hannover, til DB kaldet AByg 504. De adskilte sig kun fra type 503 ved en dybere liggende forankring af bogierne.

Vægten på de fire vogntyper ligger mellem 28,4 til 33,9 tons.

Byg 514, 515 og 516

Til anden klasse, der var mest udbredt, blev der i 1957 ombygget den første vogn af typen Byg 514, som ren anden klasses vogn. I den første serie blev der ombygget 390 vogne på reparationsværkstedet i Neuaubing. Vognene var indelt i to rum med plads til i alt 72 passagerer og havde to toiletter. De kørte på bogier af den amerikanske type svanehals og de Preussiske normalbogier. Alle vognen havde kraftige langsgående bæreprofiler og havde derfor en vægt på 31,2 tons.

I 1959 og 1960 kom så den største serie af rene anden klasses vogne kaldet Byg 515. Til forskel fra den første levering var disse vogne bygget på et lettere understel og vejede kun 28,6 tons. Alle vogne løb på bogier af typen Minden-Deutz-let og havde på taget fire statiske udluftere af typen “kuckuck”. Indretningen var den samme med to afdelinger med et toilet i hver ende og sæderne arrangeret 2 + 2. Af typen 515 blev der i alt ombygget 664 vogne.

Som en tredje afart af de fireakslede “Umbauwagen” der er bygget til ren anden klasse er typen Byg 516. Den skiller sid ud fra de andre ved at have andre bogier af typen Minden-Deutz-let med en dybere liggende forankring af bogierne. Der blev ombygget 64 vogne af denne type

Vægten på de to sidstnævnte vogne er 28,6 tons.

BDyg 531, 532 og 533

Som sidste vogntypevariant kom i 1958 den første vogn med anden klasse og pakkeafdeling. Den ene halvdel af vognen var indrettet med 36 siddepladser på anden klasse og toilet. Den anden halvdel var indrettet med en pakkeafdeling på 17,5 m2, der kunne medtage 6 tons fragt og et tjenesterum. I tjenesterummet var der to sæder, to borde og en reol med plads til reservedele, værdigenstande og redningsudstyr. I pakkeafdelingen er der i hver side en foldedør på 1,8 meter i bredden.

Den første type, kaldet BDyg 531, vejede 30,5 tons og kørte på bogier af typerne Minden-Deutz, svanehals eller den Preussiske normalbogie. Der blev ombygget 145 vogne af denne type.

Anden type af BDyg kaldet 532, kom også i 1958, dog kun i 45 eksemplarer, den adskilte sig fra de andre ved at være bygget på en kraftigere undervogn og havde derfor en vægt på 31,8 tons.

Tredje type kaldet BDyg 533 kom i 1959 og var igen bygget på en lettere undervogn og vejede kun 30,4 tons, der blev ombygget 128 vogne af denne type.

Generelt

Alle typer vogne har en længde på 19,46 meter og er godkendt til 120 km/t. Som opvarmning er der i alle vogntyper både brugt højtryksdamp og elvarme. Vinduerne er 1 meter brede og øverste halvdel kan åbnes. Mellem vognene er der gummivulst overgange med en rulledør til at trække ned hvis der ikke er gennemgang, eller hvis vognen er sidst i stammen. Vognene har en dobbeltdør i midten og enkeltdøre i hver ende. Ombygningen af vognene forgik på reparationsværkstederne i Karlsruhe, Hannover og Neuaubing.

På vores modelbane kører der to AByg 503, to Byg 515 og to DByg 531