T16 / BR 94

T161 / BR 945-17
Kraftigt godslokomotiv, der også blev brugt til den tungeste persontogstjeneste i bjergene.

Først efter at man i Østrig havde samlet gode erfaringer med femkoblede lokomotiver med Gölsdorf aksler, anskaffede de Preussiske statsjernbaner lignenede maskiner. Schwartzkopff leverede i 1905 de første lokomotiver af typen T16. I det lange anskaffelsestidsrum frem til 1915 blev der lavet mange forbedringer på lokomotiverne, blandt andet blev trækket flyttet fra fjerde til tredje aksel.

Flere forbedringer på løbeværket og kedel, samt større kul og vandbeholdere nogle af kendemærkerne for den næste serie kaldet T 161. Disse maskiner havde en ydese på 1070 hk, vejede 84,9 tons og havde en topfart på 60 km/t. De blev oftest brugt til tung passager og godskørsel på bjergstrækninger, samt til den tungeste rangertjeneste.

Der blev leveret 1236 lokomotiver, i tidsrummet 1914 – 1924, af forskellige lokomotivfabrikanter til de Preussiske jernbaner. Den sidste serie blev leveret direkte til DRG, som også overtog næsten alle maskiner fra de Preussiske jernbaner. DRG overtog 140 lokomotiver af typen T 161 fra jernbaneforvaltningerne i Baden, Elsass-Lothringen og Saarland og i efterfølgende år kom der også maskiner fra Polen. Lokomotiverne blev ved overtagelsen omlitreret til BR 945-17.

Nogle af maskinerne hos DRG blev indsat til kørsel på forskellige stejle bjergstrækninger, disse blev udstyret med Riggenbach modtryksbremse.

Efter anden verdenskrig kom der maskiner til begger baneforvaltninger. I 1968 var bestenden skrumpet til 94 maskiner somDB omlitrerede fra BR 94 til BR 094. Fra den tid og fremefter var bestanden i hastig tilbagemarch og i 1973 var der kun 7 tilbage, som hurtigt blev udrangeret. Hos DR havde de en længere levetid, men blev udrangeret på grund af store vedligeholdelsesomkostninger.

Vi har en model af BR 94 1730. Det er et af de lokmotiver der blev leveret direkte til DRG. Vi har den med litrering og tilbehør som i tiden hos DB fra 1945 til 1968.