ÖBB 1046

ÖBB 1046

I midten af 1950’erne shavde ÖBB en ny plan om at anskaffe nye lokomotiver til den lette hurtigtogstrafik mellem byerne. Til dette arbejde byggede lokomotivfabrikken Florisdorf en maskine med plads til pakketransport kaldet 4061. De tilsammen 25 maskiner kunne dog ikke udfylde deres arbejdsopgave, da planen om de hurtige byforbindelser aldrig blev gennemført i oprindelig form.

Lokomotiverne forblev dog i tjeneste hos ÖBB og udfyldte forskellige arbejdsopgaver, mest foran den lette persntogstrafik. Maskinerne ydede 1550kW og havde en tilladt topfart på 125 km/t. Da pakkeafdelingen så godt som aldrig blev brugt, blev de i 1976 omdøbt til 1046. Et af lokomotiverne blev byget om til flersystem forsøgslokomotiv og var forløberen for serien 1146 der kom i slutningen af 1980’erne. Da de resterende maskiner på dette tidspunkt ikke udfyldte nogen tjensterolle og ÖBB manglede trækkraft, besluttede man at hovedrenovere samtlige maskiner til videre drift.

Specielt til den grænseoverskridende trafik til Ungarn ombyggede firmaet ELIN to lokomotiver, på grundlag af tidligere erfaringer, til kørsel på begge strømsystemer. Disse fik betegnelsen 1146 og fik også en ny vognkasse uden, den for udgangsmodellen typiske, pakkeafdeling.