Motorvogne

Motorvogne · Epoke 1

Denne tidsepoke indeholder motorvognstog fra jernbanens begyndelse og til tiden lige inden 1920, hvor alle de lokale jernbaneselskaber blev samlet til et stort selskab kaldet DRG

Motorvogne · Epoke 2

Det er tiden fra skabelsen af DRG i ca 1920 og frem til anden verdenskrigs afslutning der dækkes her. Udviklingen tog fart, ikke mindst høj fart da lyntogene udvikledes.

Motorvogne · Epoke 3

Tiden fra anden verdenskrigs afslutning og frem til DB's nummeromlægning i 1968. Skinnebusserne fik sit store gennembrud og nye mere komfortable hurtigtog vandt frem.

Motorvogne · Epoke 4

Tiden fra de store nummeromlægning og frem til cirka 1990. Større motorvognstog vandt frem, hovedsageligt til nærtrafikken

Motorvogne · Epoke 5

Nutiden, topmoderne motorvognstog og ikke mindst lynhurtige elektrisk togsæt til fjerntrafikken.