MO

MO
Dansk bygget motorvogn der kørte på de danske baner i mange år.

I 1930’erne søgte DSB nye veje til persontogsdriften. Man var så småt begyndt at bygge motorvogne med brændstofmotor og efter et par forsøg, endte man ud med MO. Af den første serie på 12 blev motoren bygget af B&W i de to. Men deres motorer vise sig upålidelige, så ved de næste serier var det Frichs, der havde leveret de sidste 10 et naturligt valg.

Frichs tog to dieselmotorer af egen konstruktion og forbandt dem til hver sin generator og placerede det hele på den ene bogie, hvilket var med til at dæmpe rystelser fra motorerne til at forplante sig i hele motorvognen. Bogien i den anden ende fik så banemotorer monteret, hermed var vægten også godt fordelt.

Inden anden verdenskrig byggede Frichs 47 motorvogne af typen MO i 3 serier, krigen satte en stopper for yderlige produktion og brændstofmangel gjorde at MO blev hensat i stor stil. Efter krigen stod DSB med en mangel på trækkraft og man bestilte yderlige 47 MO hos Frichs i en let forandret version, nu kaldet type 1800.

MO var ikke bare en sidebanemotorvogn, den blev brugt til at muligt. Arbejdsopgaverne lød på lyntog med to MO og en eller to passagervogne, godstogslokomotiver enten alene eller i forspand og fjerntrafiktog med mange passagervogne. De fik en lang levetid næsten til 50 år inden de erstattedes af MR togsættene

Vi har på modelbanen flere modeller af MO 1800 motorvogne.