Logoer

TYSKE JERNBANER 1918 – 1999.
HISTORIE OG SYMBOLER

Ved afslutningen af 1.verdenskrig i 1918 måtte kejsere og konger i det tyske rige afgive deres troner, og man måtte se sig om efter nye symboler, også på jernbanemateriellet.Det blev i 1919 bestemt, at de 7 store statslige jernbanesystemer i Preussen-Hessen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Mecklenburg og Oldenburg skulle sluttes sammen under et Rigstrafikministerium i Berlin, men først i 1921 begyndte man så småt at bruge benævnelsen “Reichsbahn” i officielle skrivelser.

Deutsche Reichsbahn Gesellschaft dannes 1924Efter sammenbruddet i den tyske statsøkonomi i 1923 med påfølgende hyperinflation, bestemte sejrherrerne fra krigen, at fremtidig betaling af krigsskadeerstatning bl.a. skulle omfatte overskuddet fra jernbanedriften.
Til det formål dannedes firmaet ” Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft “. Den tyske stat forblev dog ejer, og derfor kom ordet ” Gesellschaft ” ikke på det rullende materiel.
Den 27. september 1924 holdt forvaltningsrådet sit første møde, så det tog altså 6 år før DRG var en realitet.

Ørnesymbol på personvogne 1924 og ny nummerplan 1925

Frem til 1. august 1922 blev alle tidligere kendemærker fjernet fra materiellet, og en tid kørte man helt uden. I 1923 kom så de første udkast til et nyt symbol fra Otto Fierle – ørnen med hængende vinger omgivet af cirkelformet tekst “Deutsche Reichsbahn Gesellschaft”.
Oprindelig var det tænkt som bomærke for alt materiel, brevpapir m.m., men efter stridigheder med ophavsmanden sås det fra 1924 kun på personvogne. Nybyggede vogne fik et emaljeskilt, ældre vogne et overføringsmærke. Lokomotiver og godsvogne måtte nøjes med påskriften “Deutsche Reichsbahn”
I 1923 kom desuden hele 2 foreløbige nummerplaner for det eksisterende materiel fra länderbahn-tiden, men først i 1925 havde man en endelig plan klar

Efter Hitlers magtovertagelse i 1933, arbejdede man på at frigøre sig fra “Versailles-fredens lænker”, og det mundede i 1937 ud i, at jernbanerne blev “sat under rigets beskyttelse”.
Således kom Eduard Sauers “flade” ørn med vandrette vinger og hagekors i egeløv på nogle af de nybyggede lokomotiver. Men allerede i 1938 ændrede Richard Klein symbolet til også at omfatte bogstaverne DR – en forkortelse for Deutsches Reich – for at understrege det nye tilhørsforhold. Det bør bemærkes, at den officielle forkortelse for Deutsche Reichsbahn i skrivelser m.m. fra 1937 var DRB.
Der blev også lavet nye nummerskilte med spidse cifre i aluminiumslegering ( de gamle blev omsmeltet i krigsindustrien), men allerede i 1941 var der materialemangel, og man nøjedes herefter med ørnen som overføringsmærke, også kaldet “fallitgrib”. Fra 1942 undlod man den helt.

Efterkrigstid 1945 – 49

Efter krigen blev alle ørnesymboler og hagekorsmærker hurtigt fjernet, og man klarede sig fra sommeren 1945 ved på vognene at skrive DR og herunder navnet på en af de 4 besættelseszoner. Jernbanerne var således delt i 4 områder, men allerede 1. oktober 1946 kom banerne i den britiske og den amerikanske zone under fælles forvaltning.
23. maj 1949 blev forbundsrepublikken Tyskland dannet af de 3 vestzoner, og 7. september var Deutsche Bundesbahn en realitet.
I 1950 sås påskriften “Deutsche Bundesbahn” første gang på rullende materiel, blandt andet med store aluminiumsbogstaver, og i 1953 sås på trafikudstillingen i München et stiliseret vingehjul på fronten af VT 08 og VT 12.

DR i Østtyskland 1945 til 1994

I Østtyskland fortsatte man med “DR” – påskriften, og efter dannelsen af DDR i slutningen af 1949 slettede man blot påskriften “USSR – Zone”.
Al trækkraft havde indtil 1994 et skilt med “Deutsche Reichsbahn”.
Fra 1984 sås på lokomotiver og personvogne de markant tegnede “DR”- bogstaver, lejlighedsvis omgivet af cirkelformet “Deutsche Reichsbahn”.
Ind imellem er vingehjul anvendt på nyere motorvogne.

DB – mærket i 1956

Allerede i 1955 ville i DB gerne have et let genkendeligt firmamærke, og det blev Eduard Eges velkendte “DB – kiks” der blev valgt. Dette mærke blev sat på materiellet fra august 1956 og helt frem til 1994. Det kunne også på nyere materiel ses i en negativ udførelse

Nyt DB logo 1994

I 1990 blev de 2 statsbaner samlet til ét selskab, men først i 1994 ved dannelsen af det private selskab Deutsche Bahn AG kommer Kurt Weidemanns nye logo. En bunden opgave : det skulle ligne de 2 eksisterende og være en smule større, så det let kunne klæbes over de gamle.

På billedet ses 3 stk E 112 med hvert sit logo. Til venstre et med det Østtyske DR, til højre den gamle DB kiks og i midten, det logo der i dag erstatter dem begge.