Hurtigtogsvogn

D-zug wagen

Grundstammen til denne type vogne blev lagt allerede tilbage i midten af 1950’erne. Men i 1961kom så regulativerne fra UIC og fastlagde en 26,4 meter vogn til at være type X.

DB’s vogne passede meget godt ind i regulativerne og der skulle kun laves mindre justeringer for at nye typer, bygget på eksistrende klasser kunne falde ind under UIC regulativerne. Af de få ændinger var ændring af vinduesbredden på anden klase til 1200mm nye indstigningsdøre og en skydedør i vognovergangene. Der blev også lavet gennemgående kabler til styring af lyst i vognene og senre blev der indbygget elektrisk lukning af dørene.

Her kommer lidt om de forkellige vognetyper vi har på. anlægget:

A4üm – 61

Første klasse, 4 akslet, sidegang med lukket overgang til andre vogne, rejsetogvogn længere end 24 meter, med gummivulstovergange og elektrisk varme eller varmeledning. Det får man ud af at læse typenummeret på denne vogntype, hvis man dekoder det efter anvisningerne på siden typeoversigt og forklaring.

Rene førsteklasses vogne på 26,4 meter, vejende 37 ton og med en maksimum tilladt hastighed på 140 og senere 160 km/t. De var inddelt i 10 kupéer med 6 sæder i hver kupé. Dertil var to toiletter. Vognene af typen A4üm – 61 blev bygget fra 1963 og fremafter af Waggon und Machinenbau Gmbh i Donauwörth, Orenstien und Koppel i Berlin, Deutche Waggon und Machinenbau osgå Berlin, Wegmann i Kassel, Linke-Hofman-Busch i Breslau og Hannoversche Waggon fabrik i Linde. Der blev bygget 144 eksemplarer af A4üm – 61.

Vi har 1 model af A4üm – 61

Denne vogntype er så delt op med halvdelen af vognen til første og halvdelen til anden klasse. Der var 30 siddepladse på første klasser og 36 + 10 på anden klasse.
Vognen var den første UIC vogn, med både første og anden klasse kombineret i en vogn. De blev bygget fra 1964 og fremefter af Gebr. Credé & co i Kassel, Wegmann & co i Kassel, Linke-Hofman-Busch i Breslau, Maschinebfabrik Augusburg-Nürnberg i Nürnberg, Deutche Waggon und Machinenbau i Berlin og Waggon Union også Berlin. Der blev bygget 302 eksemplarer af AB4üm – 63

Vi har 3 modeller af AB4üm – 63.

Denne vogntype er i store hovedtræk en tro kopi af de tidligere vogntyper af med samme indretning, leveret op til 10 år i forvejen. 12 kupéer med 8 siddepladser i hver kupé, 20 klapsæder mellem kupéerne i sidegangen og to toiletter. De første blev godkendt til 140 km/t, senere blive det forhøjet, først til 160 og senere til 200 km/t. De sidste blev udstyret med magnetskinnebremser.

Der blev fra 1963 og fremefter bygget 1808 eksemplarer af B4üm – 63. Leverandørene var Linke-Hofman-Busch i Breslau, Deutche Waggon und Machinenbau i Berlin, Orenstien und Koppel i Berlin, Waggon und Machinenbau Gmbh i Donauwörth, Waggonfabrik Uerdingen i -sjovt nok – Uerdingen, Waggon Union i Berlin og Messerschmitt-Bölkow-Blohm i Donauwörth

Vi har 6 modeller af B4üm – 63.

De tre ovennævnte vognetyper overlevede i lang tid og skiftede derfor farve, se Hurtigvogne part 2.