Hechtwagen

I 1922 kom den første vogn af typen “Hechtwagen” i drift og frem til 1925 blev serien færdiggjort så den repræsenterde fire vogntyper med betegnelserne A4ü, AB4ü, B4ü og C4ü. Vognene havde et specielt udseende, der fremkom ved at man ville forsøge at lave dem mere strømlinede, for at forringe luftmodstanden og lave et pænt udseende. I 1922 kom der en sovevogn (WLB4ü), i 1923 kom der 10 pakvogne (Pw4ü) og i 1927 kom der en række postvogne (Post4ü).

Vognene af typen C4ü blev i 1950’erne ombygget til rene anden klasses vogne da tredeje klasse gik bort og andre kombinerede første/anden klasses vogne (AB4ü) blev til rene anden klasses vogne (B4ü). De resterende typer af vogne var i drift frem til slutningen af 1960’erne.

Vi har følgende modeller kørende på vores anlæg:
4 stk. anden klasses vogne, B4üwe.
2 stk. sovevogne, WLB4ü.
3 stk. kombineret første og anden klasses vogne, AB4üe.
2 stk. første klasses vogne, A4üe.
1 stk. postvogn, Post4üb.
2 stk. pakvogne, Pw4ü.