G 4 / BR 53

G 43 / BR 533
Preussisk godslokomotiv, en videreudvikling af den oprindelige G 4 fra 1877.

I slutningen af 1870’erne fandtes der hos de Preussiske jernbaner en mangfoldighed af trekoblede godslokomotiver. Men med de Preussiske normer skulle der bringes system i dem. Det første “normalgodstogslokomotiv” kaldet G 3 blev anskaffet i 1877 og i 1885 videreført som G 4.

Fra året 1895 hævede man kedeltrykket fra 10 til 12 kg/cm2, uden at ændre trækkonstruktionen, disse maskiner kaldtes G 41. Frem til 1899 anskaffede de Preussiske jernbaner cirka 2340 lokomotiver af de tre typer og forskellige baneforvaltninger både i og udenfor tyskland aftog et stort antal maskiner.

Som en videreudvikling af G 3, G 4 og G 41, kom Henschel i 1882 med et forslag til en kompoundmaskine kaldet G 42.I en kompoundmaskine leder man først dampen gennem den ene cylinder, hvor den får lov til at udvide sig, dernæst fyldes den over i den anden cylinder, for igen at udvide sig. Da der gerne skal den samme trækkraft til på begge sider af maskinen, er den første cylider mindre end den anden.

På disse maskiner var det henholdsvis 46 og 65 cm cylindre der blev brugt. Fordelen med en kompoundmaskine er at der er en bedre udnyttelse af dampens energi, hvilket giver en basparelse i kul og vandforbruget. Der blev, frem til 1899, bygget omkring 780 lokomotiver af typen G 42.

Efter århundredeskiftet begyndte man i Preussen at se på hvilke forbedringer man kunne lave ved løbeegenskaberne på de trekoblede lokomotiver. Firmaet Union i Köningsberg leverede i 1903 det første af i alt 63 lokomotiver med betegnelsen G 43. Disse maskiner havde en længere akselafstand og kedlen var blevet forhøjet og som noget nyt var de monteret med udvendig heusingerstyring. Cylindrenes mål var 46 cm for cylinder 1 og 68 cm for cylinder 2.

De 15,1 meter lange lokomotiver havde en topfart på 60 km/t, men på trods af særdeles gode løbeegenskaber manglede de nogen effekt for at følge med tidens krav og allerede i 1907 stoppede produktionen af G 43.

DRG overtog 27 lokomotiver af typen G 43, der blev omlitreret til BR 533. De blev hurtigt udrangeret i slutningen af 1920’erne.

Vi har en enkelt model af BR 53 320 der var blandt de sidst byggede. Den er malet og litreret som i tiden hos DRG.