G 12 / BR 58

G 12 / BR 58
Godstogslokomotiv oprindeligt udviklet til de Tyrkiske jernbaner.

Serien G 12 kommer oprindeligt fra et lokomotiv kaldet G121 som Henschel to år i forvejen havde udviklet til de Tyrkiske Statsjernbaner. De Preussiske jernbaner overtog denne konstruktion og afskaffede sig fra 1917 til 1921 i alt 1158 maskiner. De Badiske jernbaner lod 98 maskiner bygge, de Sachsiske 62 og de Württembergske 43 styk.

Med G 12 kom det første egentlige enhedslokomotiv i Tyskland. Det var knapt 18,5 meter langt, kunne yde 1540 Hk og havde en topfart på 65 km/t.

De fleste lokomotiver af typen G 12 blev overtaget af DRG og omlitreret til BR 58. Nogle af maskinerne blev i 1930 ombygget til fyring med knuste kulstykker, og efter 1945 blev flere der tilhørte DR ligeledes ombygget.

Hos DB blev det sidste lokomotiv af typen BR 58 udrangeret i 1953 og DR havde i 1968 over 300 maskiner tilbage, dog ikke af de der var fyret med knuste kulstykker, da de blev taget ud af drift i 1966.

Vi har to modeller af BR 58, nemlig 58 1556 og 58 2059. De er begge malet og litreret som i tiden hos DB.