ET 831 / ET 87

ET 831 / ET 87
Meget tidlig elektrisk motorvogn.

Fra 1914 og fremefter satte den Kongelige Preussiske Jernbane-Forvaltning (KPEV) 6 togsæt ind på strækningen Nieder Salzbrunn – Halbstadt i Schlesien. De tredelte motorvognstog var bygget af Linke-Hofmann-Busch og AEG og bestod af 2 styrevogne med en motorvogn i midten. En besynderlighed ved denne motorvogn er motorbogien med en dobbeltmotor der ender ud i en blindaksel som er forbundet til hjulene ved hjælp af en kobblestang. Vognkasserne til styrevognene havde meget stor lighed med de nyeste personvogne hos KPEV fra den tid.

Efter 1922 kom de i drift på flere flade strækninger rundt om i Schlesien. DRG overtog de 6 motorvognstog og omlitrerede i første ombæring dem til ET 501-506, i 1930 til elT 1001-1006 og til sidst i 1940 til ET 87 01 til 05. I 1940 var elT 1002 implceret i et uheld og fik derfor aldrig betegnelsen ET 87. Tre enheder var efter anden verdenskrig efterladt i Bayern, hvor de blev indsat i nærtrafikken omkring München og siden 1950 Nürnberg, de resterende 2 forblev i østzonen og borttransporteret til Sovjetunionen, hvor deres skæbne er ukendt. Hos DB blev maksimalhastigheden nedsat til 65 km/t for at begrænse belastningen på trækstængerne. ET 87 03 var sidste overlevende og blev udrangeret i 1959.

Selve motorvognen i midten indeholdt foruden transformer, styring og motorer også en postafdeling. Den ene styrevogn var ren 3. klasse og den anden var blandet 2. og 3. klasse. Togsættet havde i alt plads til 113 passagerer. Toget havde en maksimalhastighed på 70 km/t, en motorydelse på 376kW, var 42,52 meter langt og vejede 99,1 tons.

Vi har en TRIX model af ET 831/831a/832 i grøn og beige udførelse som i tiden under KPEV.