Epoker

Historien om de tyske jernbaner starter tilbage i 1880erne og er en lidt rodet sag, men her vil vi prøve at give en let introduktion til de forskellige tider og deres materiel. For at gøre det hele lidt lettere er det inddelt i epoker.

Epoke 1:

Tiden fra 1880 til 1920 hvor det var privat og egnsbaner der stod for driften. Epoken er kendetegnet på de mange forskellige stærke farver og flotte logoer på vogne og maskiner. Epoken slutter med første verdenskrig. Fra denne epoke kommer mange mindre dampmaskiner og de første elmaskiner.

Epoke 2:

Mellem de to verdenskrige blev de forskellige selskaber omlagt til et stort selskab kaldet DR. Maskiner og vogne fra denne tid kan kendes på sit logo som er en ørn omkranset af navnet Deutche Reichsbahn. Fra denne epoke kommer der mange maskiner der tidligere kørte i epoke 1 men blev lavet om til at passe i den “nye” nummering som DR lavede. Det var også i denne epoke at man startede bygningen af hurtige motorvognssæt til passagertrafik mellem landsdelene. Endeligt kommer der også mange meget store dampmaskiner fra denne tid som blev udviklet i forbindelse med anden verdenskrig.

Epoke 3:

Efter anden verdenskrig og delingen af tyskland blev selskaberne Deutche Bundesbahn og et nyt Deutche Reichsbahn oprettet i henholdsvis vest og østtyskland. Materiel fra denne epoke kan kendes på de simple logo´s der bare var en forkortelse med store bogstaver (DB og DR). Fra denne epoke kommer flere store motorvognssæt og det er her at udviklingen af dieselmaskiner for alvor tager fart

Epoke 4:

Denne epoke starter 1. januar 1968 da DB indfører en ny typebetegnelse på alle maskiner og omfatter det nyeste materiel som der køres med. Fra denne tid er det for alvor højhastighedstog der kommer til at dominere med blandt andet begyndes udviklingen af ICE toget.

Epoke 5:

Midt i 1980’erne begynder DB at skifte farve på alle sine tog. Her kommer der også en række helt nye lokomotiver med ny teknik. Senere i epoken bliver de to tyske jernbaneselskaber blevet sammenlagt efter tysklands genforening og alt materiel skal samles.