E 243/143

Efter oliekrisen i starten af 1970’erne ville DR udskifte deres dieseldrevne lokomotiver med elektriske. Dette krævede et øget antal af universelle maskiner til den mellemtunge tjeneste. På dette tidspunkt fandtes kun de fireakslede serier E 211 der havde en maksimum fart på 120 km/t og E 242 med en maksimumfart på 100 km/t. Disse maskiner var bygget i 1960’erne. Derudover havde man også den seksakslede serie E 250 med en maksimum fart på 125 km/t, som var fra 1970’erne.

Med udgangspunkt i styringen fra serierne E 211 og E 242 og den mekaniske del fra E 250, udviklede lokomotivfabrikken LEW Hans Beimler i Henningsdorf nær Berlin, et nyt fireakslet lokomotiv med højspændings thyristor styring. Dette kunne leveres i to udgaver, med enten 120 eller 140 km/t som maksimumfart og prototypelokomotivet E 212 001-2 med en topfart på 140 km/t blev præsenteret i foråret 1982.

Da der ikke var brug for lokomotiver med en maksimumfart på over 120 km/t på denne tid valgte DR den langsomme version E 243. Der blev leveret 650 lokomotiver produceret i tre serier. Fra E 243 299 fik maskinerne en mere aerodynamisk front. Efter 1. januar 1992 er alle maskiner omdøbt til E 143 og udstyret med vendetogsstyring, samtidig begyndte man at bygge på den hurtigere version kaldet 112.

Maskinerne med numrene E 243 900 til E 243 973 fik også indbygget doppeltraktionsstyring så flere lokomotiver kunne trække den samme togstamme. Som universalmaskine brugte både DR og DB (næsten 150 maskiner var lejet ud til kørsel fra Mannheim, Nürnberg og Dortmund) E 243 til at trække person og godstog og til brug i nærbanetrafikken. I dag råder DB over 630 lokomotiver af typen E 143 der stationeret ud over hele Tyskland.

En enkelt maskine, den tidligere E 143 922-3, var i 5 år udlejet til den Svejtsiske sydøstbane på en langtidskontrakt og ombygget til kørsel på det svejtsiske net.

Vi har en model af E 143 bemalet i farver til regionaltrafik, en model i de nyeste røde farver, nummerbetegnelse fra den tid hvor DR stadig eksisterede, men var “adopteret” af DB, samt en model efter overtagelsen af DB, hvor den nu hedder type 112.