Diesel-Lokomotiver

Diesellokomotiver · Epoke 2

Det er tiden fra skabelsen af DRG i ca 1920 og frem til anden verdenskrigs afslutning der dækkes her. Dette er den spæde start for diesellokomotiverne.

Diesellokomotiver · Epoke 3

Tiden fra anden verdenskrigs afslutning og frem til DB's nummeromlægning i 1968. Her er der brug for rationalisering, hvilket diesellokomotiverne kan tilbyde. Udviklingen eksploderer totalt og det vælter frem med nye typer.

Diesellokomotiver · Epoke 4

Tiden fra de store nummeromlægning og frem til cirka 1990. De tyske statsbaner havde mange lokomotiver udviklet i epoke 3, så udviklingen gik noget i stå igen.

Diesellokomotiver · Epoke 5

1990 til 2007. Nu er det ikke længere de forskellige statsbaner der bestemmer hvordan lokomotiverne skal se ud, men lokomotivfabrikkerne der tilbyder standardløsninger der ved små tilretninger kan passe til slutkundes behov. Privatbanerne er de store kunder, da statsbanerne satser mest på elektrisk drift.