Damp lokomotiver

Damp-Lokomotiver · Epoke 1

Denne tidsepoke indeholder lokomotiver fra jernbanens begyndelse og til tiden omkring 1920, hvor alle de lokale jernbaneseksakber blev samlet til et stort selskab kaldet DRG. Her findes alt fra små lokalbanelokomotiver til de flotte store maskiner bygget for de Bayerske og Preussiske jernbaneselskaber.

Damp-Lokomotiver · Epoke 2

Det er tiden fra skabelsen af DRG i ca 1920 og frem til anden verdenskrigs afslutning der dækkes her. Her kommer den store tyske dampepoke med mange typelokomotiver i store serier. Det er også her at de hurtigste af de tyske dampmaskiner bliver konstrureret.Det er også i denne epoke at krigen hersker med indlemmelse af lokomotiver fra udenlandske jernbaner.

Damp-Lokomotiver · Epoke 3

Tiden fra anden verdenskrigs afslutning og frem til DB's nummeromlægning i 1968. Dette er den sidste tyske dampepoke da der ikke bygges flere nye dampmaskiner efter insættelsen af BR 23 105.