Skip to main content

Den danske modelbane

Det danske anlæg viser et udsnit af den østjyske længdebane med sidebane og privatbane. Anlægget viser strækningen fra Århus til Laurbjerg og indeholder byerne Hadsten, Lerbjerg og Laurbjerg, samt de fiktive byer Århus Å og Langå. Fra Laurbjerg udgik oprindeligt sidebanen "den skæve bane" der førte via Silkeborg og til Bramming. Thorsø var første større station på denne strækning og er interessant idet Aarhus Hammel Thorsø Jernbane (AHTJ) havde tilslutning der, så vi kan køre både med statsbanemateriel og privatbanemateriel.

AHTJ strækningen er også idriftsat med kørsel til Skovby station. Sidstnævnte er en krydsningsstation, hvilket gør trafikken sjovere, idet tog krydser hinanden der, når nu de ikke kan ude på den enkeltsporede strækning, der snor sige gennem landskabet.

Anlæggets udseende

Anlægget er udseendemæssigt bygget op i den populære epoke 3 hvor stationerne på den jyske længdebane havde masser af spor og vingesignaler. Opbygningen af banen og bygninger har stillet store krav til klubbens medlemmer, da bygninger, sporplaner og omgivelserne har et decideret forbillede, som vi har fundet gennem lokalarkiver og DSB. Alle bygninger er lavet ud fra billeder og tegninger, helt fra bunden og baggrundsbilleder af byens huse er igen fremstillet ud fra fotos og hukommelsen på nogle af de ældre af klubbens medlemmer. 

Togene på banen

Togene i drift på anlægget er fra alle epoker og rummer alt fra små damplokomotiver over store dieseltrukne tog til skinnebusser i den mest moderne formgivning. Vi tilstræber os at køre med tog sammensat efter hvad der vitterligt kunne have kørt på de strækninger vi har bygget.

hadsten station

Styring af anlægget

Styringen af anlægget er samme system som det tyske anlæg (MpC). Men modsat det tyske anlæg har vi her taget springet og indført digitalstyring. Det betyder også at vi kan have mange yderligere funktioner så som lys og lyd der tænder og slukker på de enkelte togsæt efter behov. Under anlægget findes en større skyggebanegård, hvor der er plads til mange togsæt. Det er muligt for besøgende at starte det togsæt man har lyst til at se køre på banen, blot ved at trykke på en knap.

Kom og vær med

Både børn og voksne elsker at starte togene ved at trykke på knapperne, se de mange interaktive ting på banen og nyde de flotte landskaber på den danske modelbane.