Motorvogne · Epoke 4

Motorvogne · Epoke 4
Tiden fra de store nummeromlægning og frem til cirka 1990. Større motorvognstog vandt frem, hovedsageligt til nærtrafikken