Motorvogne · Epoke 3

Motorvogne · Epoke 3

Tiden fra anden verdenskrigs afslutning og frem til DB's nummeromlægning i 1968. Skinnebusserne fik sit store gennembrud og nye mere komfortable hurtigtog vandt frem.