Motorvogne · Epoke 1

Motorvogne · Epoke 1

Denne tidsepoke indeholder motorvognstog fra jernbanens begyndelse og til tiden lige inden 1920, hvor alle de lokale jernbaneselskaber blev samlet til et stort selskab kaldet DRG