EL · Epoke 3

EL · Epoke 3

Tiden fra anden verdenskrigs afslutning og frem til DB's nummeromlægning i 1968. Her kommer udviklingen af elmaskiner til at blive sat i system og med mange fælles træk blandt hele maskinparken.