Damp-Lokomotiver · Epoke 3

Damp-Lokomotiver · Epoke 3

Tiden fra anden verdenskrigs afslutning og frem til DB's nummeromlægning i 1968. Dette er den sidste tyske dampepoke da der ikke bygges flere nye dampmaskiner efter insættelsen af BR 23 105.