BR 50 og 51

BR 50 og 51
Sidebane lokomotiv bygget i et stort antal med betegnelsen BR 50, 51 og 52.

Det femkoblede tocylindrede af serien BR 50 var en af de mest succesfulde konstruktioner under DRG. Med sine 1625 HK og en maksimalfart på 80 km/t var det et godt lokomotiv til godstransport. Der blev bygget over 3000 eksemplarer af BR 50 frem til 1943. Under byggeprocessen foretog man hele tiden rationaliseringer der gjorde det billigere og simplere at bygge lokomotiverne. Bygningen foregik i flere forskellige lande i Europa. Efter anden verdenskrig fik en del af de lande, hvor maskinerne var produceret, dem retur. Det skete også for Belgien, her havde man ikke brug for alle lokomotiver og 12 styk blev solgt til DSB. Der kom de 10 af dem efter en ombygning til at hedde Litra N.

Ved enden af damplokomotivernes storhedstid fik BR 50 andre opgaver og blev til universallokomotiv på sidebanerne på grund af deres lave akseltryk på 15,2 tons. Frem til 1943 blev der bygget i alt 3164 lokomotiver af typen BR 50 af næsten alle europæiske lokomotivfabrikanter. På trods af mange tab under krigen var der i 1945 mange maskiner tilbage, DB alene overtog og registrede 2159 maskiner. De videreførte maskinerne under numrene 50, 51, 52 og 53.

I starten af 1960’erne begyndte DB en modernisering og rationalisering af deres drift. Det betød at tenderen, der i forvejen havde en væg med ruder op mod førehuset, fik indbygget en togførerkabine. Den var placeret umiddelbart efter kulbeholderen og reducerede indholdet fra 8 til 6,6 tons. I alt blev 730 tendere ombygget. Med denne og andre ændringer afløste BR 50 mange tenderlokomotiver på sidebanerne. De sidste fem lokomotiver af serien BR 50 blev udrangeret i 1976.

Vi har en model af BR 051 628 der er litreret som i tiden efter 1968 og en BR 50 ÜK der er en af “sparemodellerne” bygget under krigen, med hvor blandt andet den forreste siderude er sparet væk og er blevet til væg. Den er litreret som i tiden efter anden verdenskrig.

BR 50 ÜK