BR 44 / 043

BR 44 / 043
Stort godstogslokomotiv bygget i en meget stor serie.

I 1926 blev det første lokomotiv ud af 10 af typen BR 44 leveret til DRG. Det skulle blive et af de længest brugte dampmaskiner i Tyskland. De første 10 maskiner havde 3 cylindre og en ydelse svarende til 1950 HK ved et damptryk på 16 kg/cm2De var 22, meter lange og havde en tophastighed på 80 km/t.

I 1932 blev der så leveret yderligere to maskiner, der som forsøg havde 4 cylindre og ydede 2540 HK ved et kedeltryk på 25 kg/cm2. Der var dog ikke stor succes med disse maskiner da de led af mange kedelskader og omfangsrige reparationer.

Fra 1937 og frem til 1945 gik man så igang med at bygge den egentlige serie. Der blev i alt bygget over 2000 maskiner der blev sat i tjeneste i både ind og udland. De var alle bygget med specifikationer svarende til den første serie. Et stort antal af lokomotiverne var stationeret i Frankrig og forblev der efter anden verdenskrig.

DB overtog at stort antal maskiner og i mellem 1958 og 1960 blev 32 lokomotiver ombygget til oliefyring, hvilket øgede deres ydelse til 2100 HK, senere blev 20 andre maskiner ombyget til fyring med kulstøv. Mellem 1966 og 1974 blev yderligere 4 lokomotiver ombygget til oliefyring. I 1968 var der til trods for store strukturændringer hos DB 338 lokomotiver tilbage. De 32 maskiner med oliefyring fik nummerrækken 043 og de resterende beholdte betegnelsen 044. I 1976 var der 19 lokomotiver af typen 044 medens de sidste 043 blev taget ud af tjeneste i 1977.

Vi har en model af BR 44 157 der har udseende som i tiden fra anden verdenskrig og frem til nummeromlægningen i 1968. Vi har også en model af BR 043 315 der er litreret som en af de sidste maskiner i drift.