BR 41

BR 41
Et stort, kraftigt og hurtigkørende godslokomotiv leveret fra 1936 og fremefter.

I 1936 leverede Schwartzkopff det første hurtiggående godslokomotiv med betegnelsen BR 41 til DRG. Kort efter viste det sig at det ikke kun var et godslokomotiv man havde fået, men et universllokomotiv til den mellemtunge trafik af både gods og persontoge. Det nyudviklede gangtøj blev parret med den kendte kedel fra BR 03 og frem til 1941 blev der sat 366 maskiner i drift der var bygget rundt hos alle de forskellige lokomotivfabrikanter i Tyskland.

Det blev til et ret populært lokomotiv. Det kunne yde hvad der svarer til 1900 HK og var sat til en topfart på 90 km/t, hvilket var rigeligt til godsdrfit på denne tid. Maskinerne blev i første omgang udstyret med tendere svarende til dem på serien BR 03. De kunne have 10 tons kul og 30 kubikmeter vand ombord. Det viste sig dog at der var brug for mere vand og de fik sammen med BR 01BR 03BR 18BR 39 og BR 44 en ny tender med plads til yderligere 4 kubikmeter vand.

Efter anden verdenskrig forblev cirka 220 maskiner i Vesttyskland, her trak de med alle former for vogne rundt i hele landet. De fik reduceret kedeltrykket fra 20 til 16 kp/cm2 for at formindske risikoen for kedelskader og blev stille og roligt trukket ud af drift fra 1966 og fremefter. De resterende maskiner kom til DR og levede et heftigt liv i mange år frem. De var blandt de vigtigste maskiner i den Østtyske lokomotivbestand og blev da også flere gange renoveret så de til sidst kom til at ligne den maskine vi har en model af, nemlig BR 41 1147.