BR 38.10

BR 3810-40
P8 er den oprindelige betegnelse for dette lokomotiv, bygget i over 3800 eksemplarer

Med P8 fik konstruktør Robert Gabe endelig sin succes. Vellykket var kedlen, mindre heldigt var vægtfordelingen og topfarten blev nedjusteret fra 110 til 100 km/t. Alligevel var det et populært lokomotiv der første gang blev sat på skinnerne hos de Preussiske Statsbaner i 1906. Det var 18,6 meter langt og kunne ved topbelastning yde hvad der modsvarer 1180 HK. De første prototypemaskiner havde som andre af tiden hurtige maskiner et spidst førehus, dette blev dog ændret til et “normalt” udseende ved serieleveringerne.

Det gode rygte om P8 nåede ud over landegrænserne og gjorde at mange lokomotiver blev solgt både inden og uden for Tysklands banestrækninger. Det kørte i sin storhedstid i alle lande fra Belgien til Ruslend, nogle maskiner købt på normal vis og andre taget som krigsbytte. En af grundene til den store succes er at det var det første store lokomotiv bygget med overheder. En anden var den meget simple og driftsikre konstruktion der gjorde den anvendelig på alle banestrækninger. I alt blev der frem til 1928 bygget cirka 3800 maskiner, hvoraf de Preussiske Statsbaner alene fik leveret 3370 styk.

Mere end 3000 eksemplarer overgik til eller, blev i løbet af tiden overtaget af DRG og litreret fra BR 38 1001 til BR 38 4052. Senere hen blev mange delt mellem DR og DB. Her kom de til at være en del af hovedtrækkraften hos begge selskaber og først i 1950’erne kom en egentlig afløser kaldet BR23.

Hos DB skiftede man de gamle vindplader, der sidder langs kedlen, ud med nye af typen Witte og her fik et større antal også en ny tender af “badekars” typen. 38 maskiner overlevede frem til 1968, hvor de blev omlitreret til BR 038. De sidste maskiner hos DB blev udrangeret i årene mellem 1973 og 1976.

Efter anden verdenskrig kom der 3 maskiner til Danmark som krigskadeerstatning, her kaldte men dem Litra T og de var alle stationeret i Frederikshavn. To af disse maskiner stod til sidst som togopvarmningsenheder i Nyborg.

Vi har en model af BR 38 2400 og BR 038 547-6 som begge trækker med den karateristiske badekarstender og en model af BR 38 3832 med almindelig tender.