BR 214

BR 214
Østrigsk persontogslokomotiv.

I 1929 blev den første prototype af denne maskine bygget og leveret af Machinenefabrik Florisdorf. Den skulle bruges til den hurtige persontrafik i det vestlige Østrig.

Serieleveringen af BR 214 startede umiddelbart herefter, men der blev kun leveret 13 lokomotiver af BR 214 og den senere forbedre version BR 214.10. Samme maskine blev bygget på liccens i Rumænien der fik 79 i drift under typebetegnelsen 142.

De havde en ydelse på 2660 HK, en topfart på 120 km/t, vejede 195 tons og havde en samlet længde på 22,64 meter.

Lokomotiverne fik senere typebetegnelsen BR 12.10 og en del af disse blev under anden verdenskrig indlemmet i den tyske værnemagts tjeneste under samme betegnelse. De kom tilbage til Østrig efter krigen og ver i tjeneste der.

I dag er der i Østrig en BR 214.10, men det er ikke en af de oprindeligt østrigske maskiner, for da man endeligt havde besluttet sig for at bevare en BR 214, var de resterende i så dålig stand at de dårligt kunne repareres, derfor vendte man sig mod Rumænien og købte en BR 142 derfra.

Vi har en model af BR 214 i grå fotolakering og en model af BR 12.10 fra tiden, hvor den var indlemmet i den tyske tjeneste.