BR 03

BR 03
Række 03 blev lavet som en lettere version af BR 01 og nogle med en strømlinet beklædning.

Til de talrige strækninger der ikke var beregnet til et akseltryk på over 20 tons, blev fra 1930 BR 03 bygget som en lettere variant af BR 01. Kedel og cylindre var af en mindre diameter og rammen lokomotivet var bygget på af en tyndere konstruktion. Det var dog ikke mangel på kræfter der prægede det 23,9 meter lange lokomotiv. Det var sat til en topfart på 130 km/t og kunne ved fuldt tryk levere en ydelse svarende til 1980 HK. Frem til 1937 fik DRG bygget i alt 298 maskiner der var stationeret i mellemtyskland.

Som en videreudvikling af BR 03 blev en serie på 140 lokomotiver med fuld strømlinet beklædning kaldet BR 0310 planlagt. På grund af krigen blev dog kun 60 lokomotiver indsat i drift mellem 1939 og 1941. Det var Borsig i Berlin der stod som hovedleverandør af maskinerne, men både Krupp og Krauss-Maffei var også med i konstruktionen af maskinerne.

Lokomotiverne blev bygget til en topfart på 140 km/t og havde en maksimal ydelse på 1790 HK. Den lavere ydelse var hovedsageligt på grund af de mindre cylindre på kun 470 mm mod 570 mm på BR 03. Maskiner og tender var med fuld strømlinet beklædning som på serien BR 0110 med jalousilukke ned foran drivstængerne for lettere vedligholdelse.

Kun 45 eksemplarer af BR 0310 overlevede anden verdenskrig, heraf kom 26 til DB og resten til DR.

Den strømlinede beklædning på BR 0310 var som på BR 0110 allerede efter 1945 i så dårlig stand at man valgte at pille den af så de fik et “normalt” udseende. Lokomotivet BR 03 1046 eksploderede under en trykprøvning af kedlen og i starten af 1950´erne havde alle maskiner så store svaghedstegn og kedelskader at man overvejede at skrotte dem.

Det blev det dog ikke til, så mellem 1956 og 1958 blev alle maskiner rekonstrueret. Det var Krupp der stod for ombygningen af lokomotiverne. De fik blandt andet en ny fuldsvejst kedel og forbrændingskammer, en større skorsten og et forbedret sandinganlæg. Alt dette gjorde at de fik et højere akseltryk på 19,2 tons mod de originale 18,2 tons. Det sidste lokomotiv af typen BR 0310 hos DB blev udrangeret i 1968.

Hos DR overlevede 03 serien noget længere. 03 002 fik i 1972 en ny kedel og blev først taget ud af tjeneste i 1980. Den er i dag totalt istandsat med den strømlinede beklædning og malet i rød farve.

Vi har to modeller af BR 0310. Det er 03 1001, som var det første lokomotiv der blev bygget det er malet i en grå udstilingsfarve. Det andet er 03 1074 der er i original sort beklædning. Begge maskiner er litreret som de så ud i tiden hos DRG.