BR 01.5

BR 01.5
Den moderniserede østtyske version af BR 01, med et markant anderledes udseende.

Da Anden Verdenskrig var ovre, lå Tysklands jernbanenet i ruiner, og en stor del af eksprestogslokomotiverne var ude af drift. I slutningen af 1940´erne var det meste af nettet genopbygget, men samtidigt var delingen af Tyskland gennemført, og de vesttyske spor var samlet under navnet Deutsche Bundesbahn (de tyske forbundsbaner), mens de østtyske var samlet under det gamle navn, Deutsche Reichsbahn (de tyske rigsbaner). Lokomotivbestanden blev delt mellem de to baner efter hvor lokomotiverne befandt sig ved krigens slutning.

I Østtyskland førte den langsomme indførsel af elektrisk togdrift til at 35 Pacific-maskiner af type 01 blev omfattende ombygget mellem 1961 og 1965. Der blev installeret helsvejsede kedler, men hvor DB’s nye kedler havde lidt mindre riste end forgængernes, blev DR’s maskiner forsynet med større riste på grund af den dårlige kulkvalitet. Maskinernes udseende var ændret betydeligt, idet klædningen blev forlænget ned over fundamentet, ligesom fodpladen blev forsynet med en bred kappe (der senere blev fjernet igen). Nogle af maskinerne blev forsynet med Giesl ejektor og den tilhørende aflange skorsten. Otte af de ombyggede maskiner blev forsynet med drivhjul af Boxpoktypen, og 28 blev senere ombygget til oliefyring. De ombyggede maskiner fik klassebetegnelsen 01.5.

Ombygningen var så omfattende at der ikke var meget tilbage af de oprindelige maskiner. De overtog arbejdet på de tungeste dampdrevne tog, blandt andet de internationale tog, der kørte over grænsen ind i Vesttyskland og kunne ofte ses sammen med DB’s klasse 01 i Hamburg og Bebra.

Vi har her på anlægget 2 maskine med af typen 01.5 De er begge udstyret med de markante boxpok hjul. Den ældste af modellerne (vist på billedet) er dog udrangeret og i slutningen af 2008 erstattet af en fabriksny model fra PIKO, med langt flottere detaljer og en markant bedre trækkraft.