BR 10

BR 10
Den sidste hurtigtogs dampmaskine bygget i Tyskland i 1957.

Efter anden verdenskrig lå store dele af den tyske industri i ruiner og det var først i starten af 1950’erne at man fik gang i udviklingen af nye lokomotiver. Til den tunge hurtigtogstjeneste fik man i 1957 leveret to lokomotiver af typen BR 10. De kom som en sen afløser for BR 01 og BR 0110 og fik succes med at trække den moderne fjerntogstrafik.

Lokomotiverne havde en ydelse på 2500 HK og var sat til en topfart på 140 km/t, de var 26,5 meter lange og vejede med tender 118,9 tons. Tenderen kunne laste 13,5 tons brændstof og 40 kubikmeter vand. For at få en mindre luftmodstand og for at beskytte cylinderblokken monterede man en delbeklædning ned over hjulene.

Maskinen BR 10 001 havde som ekstrabooster monteret oliefyring som supplement til kulfyringen og BR 10 002 var kun udstyret med oliefyring.

På grund af strukturændringer blev det dog kun til to lokomotiver, som Krupp leverede, da man hellere ville satse på diesel og ellokomotiver. Og på grund af flere cylinderskader blev begge maskiner udrangeret i vinteren 1967 / 1968.

Vi har en model af både BR 10 001 og BR 10 002.